تمامی محصولات ارائه شده در سایت توسکام دارای گارانتی خود شرکت یعنی لیوکام (LEOCOM) می باشد که خارج از موارد بیان شده در زیر می توانید از آن استفاده کنید.

                                                                                گارانتی لیوکام

1- آسیب دیدگی کـالای خریـداری شده بر اثـر ضربه، شکستگی، تـرک خوردگی، سوختگی، تغییر رنگ، ریختن مایعات، مواد شیمیایی و شوینده، گرد و غبار و آلودگی شدید دستگاه به تشخیص کارشناسان توسکام.

2- استفاده بیش از ظرفیت کارکرد روزانه تعیین شده توسط کارخانه سازنده.

3- استفاده از نرم افزارهایی که مختص دستگاه نمی باشند.

4- راه اندازی اولیه غیر استاندارد.

5- تعمیر دستگاه توسط افرادی خارج از گروه کارشناسان شرکت توسکام.

6- آسیب های ناشی از نصب غیر صحیح و نادرست اجزاء قابل تعویض.

7- تمام آسیب دیدگی هایی که بر اثر استفاده نادرست از کارتریج و یا استفاده مواد مصرفی غیر اورجینال بوجود آید.

8- مخدوش کردن شماره سریال دستگاه و همچنین عدم هماهنگی سریال دستگاه و کارت گارانتی.

9- مواد مصرفی و تجهیزات جانبی شامل هد، کارتریج، ریبون، باطری، آداپتور و کلیه کابل های اتصال.

10- استفاده از کاغذ غیر استانداردی که از نظر نوع، وزن و اندازه با استاندارد های تعیین شده توسط کارخانه هماهنگ نباشد.